Subsidie duurzame energie


De door Mooglik bv geleverde en gemonteerde pelletkachels, pellet cv installaties, warmtepompen, zonneboilers,voldoen aan de ISDE subsidie eisen !U kunt subsidie krijgen voor een deel van de gemaakte investeringskosten bij de aanschaf van 1 of meer producten, waarmee uw huis kunt verwarmen tegen lagere kosten. en helpt u de uitstoot van CO2 verminderen.

 • Pelletkachels Voor een pelletkachel krijgt u € 50,- per kW vermogen van de kachel, met een minimum van € 500,-
 • Pelletkachels op CV (moederhaard)
 • Pelletketel (Biomassa ketels) Voor een biomassaketel krijgt u € 80,- per kW vermogen van de ketel, met een minimum van € 3.200,-
 • Zonneboiler Voor zonneboilers hangt deze af van de jaaropbrengst en is indicatief vanaf € 500,- per apparaat.
 • Warmtepomp Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 500,- en € 2.500,-
 • Warmtepomp boiler € 500,- per apparaat.

Hoe werkt het?

 1. U koopt een apparaat dat in aanmerking komt voor deze subsidie.
 2. U dient vervolgens via mijn.rvo.nl de aanvraag in, uiterlijk 3 maanden nadat u de koopovereenkomst heeft gesloten.
 3. U kunt geen voorschot krijgen.
 4. U heeft meer dan 1 apparaat aangeschaft en u wilt voor alle apparaten subsidie aanvragen? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per apparaat.
 5. De beslissing krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag. De betaling volgt maximaal 1 week na de beslissing.

Voorwaarden voor particulieren

 • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft
 • Binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst heeft u een subsidieaanvraag ingediend
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen

Een voorbeeld...

Freek Jansen wil een pelletkachel in de woonkamer. De koopovereenkomst voor het apparaat is aangegaan op 15 januari 2016. Vanaf dit moment heeft Freek 3 maanden de tijd om subsidie aan te vragen, dus tot 15 april 2016. Binnen deze 3 maanden moet het apparaat zijn geïnstalleerd, in gebruik zijn genomen en zijn betaald. Dit moet hij aantonen bij de digitale subsidieaanvraag.

 

Tip: Maak goede afspraken met uw installateur. Na het overschrijden van de termijn van 3 maanden vervalt namelijk het recht op subsidie.

Aanvragen

U kunt vanaf 4 januari 2016 om 9.00 uur een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Hier heeft u een DigiD voor nodig. Heeft u die nog niet? Vraag deze aan.

 


Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

 

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Waarom deze subsidie?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De meerjarige regeling opent op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.

De regeling is 17 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

Wanneer kunt u de ISDE aanvragen?

Aanvragen kan vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2016 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Hoeveel subsidie is er?

In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten, die we vanaf 4 januari 2016 op deze site publiceren. In onderstaande tabel ziet u hoeveel subsidie nog beschikbaar is