Warmtepompen

Home » Warmtepompen

Basisprincipe van een warmtepomp

Met een warmtepomp kan een woning verwarmd worden of  warm water gemaakt worden.

De werking van een warmtepomp kan het beste vergelijken mat een koelkast alleen willen we warme gedeelte behouden ( dit is de zwarte plaat die achter op de koelkast zit) daarom is een koelkast ook een warmtepompje.

 

Het belangrijkste in een warmte pomp is het gas wat er in zit ook wel koudemiddel genoemd

Het koudemiddel neemt energie op en staat die elders onder andere omstandigheden weer af.

De werking van het koudemiddel is gebaseerd op twee natuurkundige principes: verdampen en condenseren.

Deze twee principes komen we ook in de keuken tegen als  pan met water die wordt verhit ontsnapt verdampt water, die op koudere delen (het deksel, de tegelwand, de afzuigkap) weer condenseert tot water.

 

Het principe van de warmtepomp

Het koudemiddel heeft de bijzondere eigenschap dat het al bij lage temperatuur kookt. Daardoor kan het bij die lage temperatuur warmte opnemen uit de omgeving. Dit gebeurt bij een warmtepomp aan de bronkant. De warmtebron is bijvoorbeeld grondwater, buitenlucht of een andere bron met een relatief lage temperatuur. Aan de bronzijde zit de verdamper; hier gaat het koudemiddel over van vloeistof naar damp.

Vervolgens wordt het dampvormige koudemiddel naar een ander deel van het systeem gepompt en onder hoge druk gebracht. Daardoor gaat ook het kookpunt omhoog (net zoals bij de snelkookpan). Het koudemiddel condenseert bij een hoge temperatuur (gaat over van dampvormig naar vloeibaar) en staat warmte af. Dit gebeurt in de condensor aan de afgiftekant van de warmtepomp. Met deze warmte kan bijvoorbeeld een gebouw worden verwarmd.

Het principe van de warmtepomp

Een warmtepomp is een apparaat dat in staat is warmte te halen uit een bron met een lage temperatuur en deze warmte af te geven op een hoge temperatuur door met een kleine hoeveelheid hulpenergie een koudemiddel rond te pompen dat kookt bij verschillende drukken.