Leveringsinformatie

Voor de webwinkel zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Met het plaatsen van een bestelling gaat u automatisch akkoord met onze leveringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven.

Voorwaarden levering producten

1. Toepasselijkheid
a – Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen welke de afnemer bij MOOGLIK BV plaatst.
b – Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van MOOGLIK BV.
c – Indien de afnemer naar zijn algemene inkoopvoorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd.
d – Onder afnemer wordt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld, welke een bestelling plaatst bij MOOGLIK BV.

2. e – MOOGLIK BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
f – Bij bestelling geeft de afnemer aan akkoord te gaan met deze en de algemene voorwaarden van MOOGLIK BV.

2. Totstandkoming overeenkomsten
a – Na het plaatsen van een bestelling gaat MOOGLIK BV ervan uit dat een overeenkomst tot levering en afname is aangegaan.
b – MOOGLIK BV behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

3. Prijzen
a – Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Indien BTW van toepassing is, zijn prijzen inclusief BTW. Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Al onze prijzen op de webpagina’s zijn onder voorbehoud in verband met valutakoersen of prijsveranderingen. Als er een prijsverandering is opgetreden wordt u automatisch bericht voordat uw bestelling wordt verzonden.
b – De afnemer is de prijs verschuldigd die in welke publicatie van MOOGLIK BV dan ook is opgenomen.
c – transportkosten van een pakket rekening gebracht. Uitzondering is dat de levering plaats vind met montage van de bij MOOGLIK BV gekocht artikelen.

4. Betaling en levering
a – Na bestelling ontvangt de afnemer een factuur.
b – Betalingstermijn is direct per iDeal, Paypal, overboeking of contant bij afhalen
c – Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd na ontvangst van het volledige factuurbedrag.
d – Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de afnemer wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
e – Leveringen vinden plaats op het door de afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
f – Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
g – De afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
h – Wanneer producten beschadigd aankomen is MOOGLIK BValleen verantwoordelijk als de producten niet goed verpakt verzonden zijn.

5. Duurzaam ondernemen/ milieu
De artikelen worden, indien mogelijk, verzonden in gebruikte dozen/ enveloppen.